Redaktor naczelny: Ks. prof. Piotr Szczur

ISSN: 0860-9411

Częstotliwość wydawania: Półrocznik

Home
The Current Issue
The Archive
Search Vox Patrum
Varia
Contact us
Zasady publikowania
Tom
aktualny
Wyszukaj
Archiwum
Kontakt

Varia

Słowo usłyszane jest niewidoczne, litera zapisana pozostaje jawna (maksyma łacińska)

VOX

PATRUM


 

ANTYK CHRZEŚCIJAŃSKI

VOX PATRUM jest periodykiem patrystycznym (półrocznikiem), wydawanym od 1981 r. przez Instytut Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL. Od 1 X 2012 r. patronat nad jego wydawaniem przejął Instytut Historii Kościoła i Patrologii KUL. Czasopismo zawiera następujące działy: 1. Dokumenty; 2. Artykuły; 3. Przekłady; 4. Recenzje; 5. Bibliografie; 6. Sprawozdania; 7. Informacje. Do 2015 r. ukazały się już 63 tomy. W rankingu publikacji naukowych, ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa, w gronie punktowanych polskich czasopism teologicznych, otrzymało obecnie 10 punktów.


Komitet Redakcyjny:
  • ks. dr hab. Piotr Szczur, prof. KUL - redaktor naczelny;
  • mgr lic. Józef Figiel SDS - sekretarz
  • dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, prof. KUL - archeologia i historia sztuki;
  • dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL - bizantynistyka;
  • ks. prof. dr hab. Mariusz Szram, ks. dr Marcin Wysocki, s. dr Marta Ziółkowska USJK - teologia patrystyczna;
  • dr hab. Maciej Jońca - prawo rzymskie;
  • dr hab. Ewa Osek - przekłady

Rada Naukowa:
Ks. dr hab. Stanisław Longosz – redaktor założyciel (KUL, Lublin), prof. dr hab. Agnes Bastit-Kalinowska (Université de Lorraine, Metz), o. prof. dr hab. Theofried Baumeister OFM (Johannes Gutenberg Universität, Moguncja), o. prof. dr hab. Pierre-Maurice Bogaert OSB (Université Catholique de Louvain-la-Neuve), bp prof. dr Enrico Dal Covolo SDB (Pontificia Università Lateranense, Rzym), prof. dr hab. Bazyli Degórski OSPPE (Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino, Rzym), ks. prof. dr hab. Franciszek Drączkowski (KUL, Lublin), ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann (KUL, Lublin), prof. dr Ana Maria Castelo Martins Jorge (Universidade Católica Portuguesa, Lizbona), ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk (KUL, Lublin) prof. dr Isidro Lamelas OFM (Universidade Católica Portuguesa, Lizbona), ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz (UKSW, Warszawa), ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki (KUL, Lublin), bp prof. dr hab. Jan Śrutwa (KUL, Lublin)


Recenzenci:
Ks. prof. dr hab. Czesław Bartnik (KUL, Lublin), dr hab. Jacek Bonarek (UJK, Kielce), dr hab. Sławomir Bralewski, prof. UŁ (Łódź), ks. dr hab. Bogdan Czyżewski, prof. UAM (Poznań), ks. dr Jerzy Duda (WSD, Siedlce), ks. dr hab. Józef Grzywaczewski, prof. UKSW (Warszawa), dr Oleksandr Kashchuk (Ukraiński Katolicki Uniwersytet, Lwów), o. dr hab. Dariusz Kasprzak OFMCap, prof. UPJPII (Kraków), ks. dr hab. Michał Kieling, prof. UAM (Poznań), dr hab. Mirosław J. Leszka, prof. UŁ (Łódź), dr hab. Ireneusz Łuć (UMCS, Lublin), ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor (UŚ, Katowice), dr hab. Stanisław Turlej (UJ, Kraków),  ks. dr hab. Paweł Wygralak, prof. UAM (Poznań), ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski (UMK, Toruń)

 

Dostępne tomy "Vox Patrum" (możliwe do nabycia w Redakcji)

English Version