Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Home
Vox Patrum
The Commission of the Research of Christian Antiquity
The Conferences
News
Contact us

Strona główna

Vox Patrum

Sympozja

Komisja Badań

Kontakt

Actualia

Nie znać historii, to zawsze być dzieckiem, (Cyceron, Mówca 34, 120 35, 85)

OŚRODEK BADAŃ nad

ANTYKIEM CHRZEŚCIJAŃSKIM KUL

Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim (została powołana do istnienia 20 IV 1972 r. przy Wydziale Historyczno-Filologicznym Towarzystwa Naukowego KUL jako ciało doradcze Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Antykiem Chrześcijańskim. Jest to swego rodzaju stowarzyszenie badaczy różnych dyscyplin starożytności chrześcijańskiej (I-VIII wiek), którzy pragną w różnoraki sposób odkrywać i przybliżać współczesnym autentyczne skarby antyku chrześcijańskiego i kultury klasycznej.

Zadania Komisji obejmują m.in.:

  • prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie antyku chrześcijańskiego (I-VIII wiek) przede wszystkim nad piśmiennictwem greckim i łacińskim oraz nad archeologią i sztuką;
  • organizowanie wykładów z dziedziny antyku chrześcijańskiego;
  • utrzymywanie kontaktów naukowych z wykładowcami antyku chrześcijańskiego i kultury klasycznej

Skład Komisji:
  • Komisja składa się z członków Towarzystwa Naukowego KUL, pracowników naukowych, pracowników naukowych i innych ze wszystkich wydziałów KUL oraz innych wyższych uczelni, zainteresowanych antykiem chrześcijańskim
  • Obecny zarząd Komisji, który kieruje jej pracami to: ks. prof. dr hab. Mariusz Szram - przewodniczący, dr hab. Ewa Osek - z-ca przewodniczącego, dr Anna Głowa - sekretarz


Wykłady i konferencje dotychczas zorganizowane przez Komisję Badań, zob. Lista