NOWOŚCI WYDAWNICZE

(PRZEKŁADY i OPRACOWANIA)


 


PRZEKŁADY TEKSTÓW PATRYSTYCZNYCH

 1. Optat z Milewy, Traktat przeciw donatystom, tłum., wstęp i przypisy A. Gołda, ŹMT 56, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.
 2. Św. Hieronim ze Strydonu, Listy. Tekst łacińsko-polski, tłum. J. Czuj, t. 1 (Listy 1-50), t. 2 (Listy 51-79), oprac. i noty M. Ożóg, tekst łac. przygotował H. Pietras, ŹMT 54-55, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010. 
 3. Chrestomatia monastycznych tekstów koptyjskich, tłum. A. Dembska, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2010.
 4. Acta Synodalia (381-431), red. A. Baron - H. Pietras, SCL 4, ŹMT 52, Kraków 2010, Wydawnictwo WAM.
 5. Św. Ambroży z Mediolanu, Mowy, tłum. J. Czuj, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny (reprint), Poznań 2010.
 6. Benedykt z Nursji, Grzegorz Wielki, Reguła Świętego Benedykta. Reguła i Dialogi, Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2010.
 7. Symbol Apostolski w nauczaniu Ojców (Augustyn, Piotr Chryzolog, Wenancjusz Fortunatus), tłum. L. Gładyszewski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
 8. Żywot św. Auxibiusza nieznany zabytek hagiografii greckiej VII wieku, wstęp i tłum. M. Liśkiewicz, Białystok 2009.

 1.  Jan Chryzostom, Homilie na Księgę Rodzaju (seria pierwsza: Rdz 1-3), wstęp, przekład i oprac. S. Kaczmarek, ŹMT 45, WydawnictwoWAM, Kraków 2008.
 2. Hieronim ze Strydonu, Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza, tłum. J. Korczak, ŹMT 46, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.
 3. Ambroży z Mediolanu, Mowa na cześć Walentyniana, Wydawnictwo Uniwersytetu A. Mickiewicza, Poznań 2007.
 4. Apokryfy Nowego Testamentu, tłum. zbiorowe, oprac. M. Starowieyski, t. 2: Apostołowie, cz. 1: Andrzej, Jan, Paweł, Piotr, Tomasz; cz. 2: Bartłomiej, Filip, Jakub Mniejszy, Jakub Większy, Judasz, Maciej, Mateusz, Szymon i Juda Tadeusz, Ewangeliści, Uczniowie Pańscy, wyd. 1, WydawnictwoWAM, Kraków 2007.
 5. Augustyn, Przeciw akademikom, wyd. dwujęzyczne, „Źródła Myśli Filozoficznej”, WydawnictwoWAM, Kraków 2007.
 6. Euzebiusz z Cezarei, Życie Konstantyna, tłum. i oprac. T. Wnętrzak, ŹMT 44, WydawnictwoWAM, Kraków 2007.
 7. Gertruda z Helfty, Zwiastun Bożej miłości, t. 2, tłum. E. Kędziorek, ŹM 43, Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2007.
 8. Grzegorz Wielki, Moralia, t. 3: księgi XI-XVI, tłum. zbiorowe, oprac. E. Buszewicz, red. nauk. L. Nieścior, ŹM 44, Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2007.
 9. Grzegorz z Nyssy, Homilie do Pieśni nad pieśniami, tłum. i oprac. M. Przyszychowska, ŹMT 43, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.
 10. Historia mnichów w Egipcie, tłum. E. Dąbrowska, red. nauk. i wstęp E. Wipszycka, R. Wiśniewski, ŹM 42, Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2007.
 11. Jan Chryzostom, Mowy przeciwko judaizantom i Żydom, oprac. J. Iluk, ŹMT 41, WAM, Kraków 2007.
 12. Konstytucje Apostolskie, opr. H. Pietras, A. Baron, Synodi et Collectiones Legum 2, ŹMT 42, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.
 13. Muza łacińska. Antologia poezji wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej, Biblioteka Narodowa II/255, tłum. zbiorowe, oprac. M. Starowieyski, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków 2007.
 14. Prudencjusz Aureliusz Klemens, Wieńce męczeńskie, tłum. M. Brożek, oprac. M. Starowieyski, ŹMT 40, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.
 15. Tertulian, Wybór pism, III, oprac. T. Kołosowski, PSP 65, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2007.

OPRACOWANIA

 1. Balard M., Łaciński Wschód. XI-XV wiek, tłum. W. Ceran, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
 2. Biblica et Patristica Thoruniensia,  t. 3: List do Rzymian. Egzegeza, interpretacja, teologia, red. D. Kotecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.
 3. Hevelone-Harper J.L., Uczniowie pustyni. Mnisi świeccy i prymat ducha w Gazie w VI wieku, ŹM 52, Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2010.
 4. Gajewski W., Charyzmat - urząd - hierarchia, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
 5. Hirschfeld Y., Życie monastyczne na Pustyni Judzkiej w okresie bizantyńskim, ŹM 53, Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2010.
 6. Iluk J., Żydowska politeja i Kościół w imperium rzymskim u schyłku antyku, t. 2: Żydowska antyewangelia. Antyczne trwanie i nowożytne tradycje, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
 7. Koralewski J.W., Mądrość pustyni, Wydawnictwo „Flos Carmeli”, Warszawa 2010.
 8. Ojcowie Kościoła komentują Biblię, t. 2: Nowy Testament, Ewangelia według św. Marka, red. L. Misiarczyk, Wydawnictwo „Apostolicum”, Ząbki 2009.
 9. Myszor W., Gnostycyzm i teologia Ireneusza z Lyonu. Zagadnienia wybrane, SACh NS 11, Katowice 2010.
 10. Paprocki H., Misterium Eucharystii. Interpretacja genetyczna liturgii bizantyjskiej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
 11. Przyszychowska M., Nauka o łasce w dziełach świętego Grzegorza z Nyssy, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
 12. Sajdak J., Pod urokiem literatury patrystycznej i bizantyjskiej, Wydawnictwo „Olesiejuk”, Poznań 2010.
 13. Starowieyski M., Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach, Wydawnictwo PETRUS, Kraków 2010.
 14. Szewczyk P.M., Człowieczeństwo Logosu według Atanazego Wielkiego, Myśl Teologiczna 65, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
 15. Świat rzymski w V wieku, red. R. Kosiński - K. Twardowska, Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, Kraków 2010.
 16. Turek W., Mocni w wierze. Refleksje patrystyczne o duchowości kapłańskiej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
 17. Warren C.H., Historia chrześcijaństwa, t. 1: Narodziny chrześcijaństwa, Wydawnictwo „Wektory”, Wrocław 2009.
 18. Warren C.H., Historia chrześcijaństwa, t. 2: Budowanie chrześcijaństwa, Wydawnictwo „Wektory”, Wrocław 2010. 

 1. Babiarz G., Grzech i nawrócenie w życiu ochrzczonych. Studium komentarza Ambrozjastra do Listów św. Pawła, WAM, Kraków 2007.
 2. Bardski K., Słowo oczyma Gołębicy. Metodologia symboliczno-alegorycznej interpretacji Biblii oraz jej teologiczne i duszpasterskie zastosowanie, Warszawskie Studia Teologiczne, Nowa Seria Wydawnicza, Rozprawy Naukowe t. 3, Wyd. Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2007.
 3. Brown P., Kult świętych. Narodziny i rola w chrześcijaństwie łacińskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 4. Chryssavgis J., W sercu pustyni. Duchowość Ojców i Matek Pustyni, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 5. Chrześcijaństwo antyczne, red. J. Drabina, Studia Religiologica UJ 39, Kraków 2007.
 6. Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia Źródłoznawcze, t. VI, red. P. Janiszewski, E. Wipszycka, R. Wiśniewski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007. 
 7. Cohn N., W pogoni za milenium. Milenarystyczni buntownicy i mistyczni anarchiści średniowiecza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 8. Corsato C., Biblia w interpretacji Ojców Kościoła, tłum. K. Kubis, Wyd. OO. Franciszkanów „Bratni Zew”, Kraków 2007.
 9. Dekert T., Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.
 10. Dołganiszewska E., Biskup Cyprian z Kartaginy świadek wiary, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna TUM, Wrocław 2007
 11. Filipowicz A.M., Koncepcja duszy w pismach Tertuliana, Episteme 63, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2007.
 12. Gordziałowski J., Historia państwa kościelnego, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.
 13. Górka B., Hermeneutyka inicjacji wczesnochrześcijańskiej, WAM, Kraków 2007.
 14. Jaeger W., Teologia wczesnych filozofów greckich, tłum. J. Wocial, Wyd. „Homini”, Kraków 2007.
 15. Jurewicz O., Historia literatury bizantyńskiej, Wyd. Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków 2007.
 16. Kasprzak D., Duszpasterze V wieku. Studium porównawcze myśli pasterskiej św. Piotra Chryzologa i Salwiana z Marsylii, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2008.
 17. Kijewska A., Święty Augustyn, seria „Myśli i Ludzie”, Wyd. „Wiedza Powszechna”, Warszawa 2007.
 18. Kowalczyk S., Człowiek i Bóg w nauce św. Augustyna, wyd. 2. poszerzone, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
 19. Krynicka T., Izydor z Sewilli, Wielcy Ludzie Kościoła, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.
 20. Łucarz S., Grób czy świątynia. Problematyka cielesności w antropologii Klemensa Aleksandryjskiego, „Ignatianum” – Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.
 21. Meyendorff J., Teologia bizantyjska. Historia i doktryna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 22. Miscellanea Patristica, red. M. Starowieyski, „Warszawskie Studia Teologiczne” XX/2, Wyd. Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2007.
 23. Misiarczyk L., Osiem „logismoi” w pismach Ewagriusza z Pontu, Tyniec – Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2007.
 24. Mnisi – nie tylko ci święci .... Z prof. Ewą Wipszycką o pierwszych mnichach na pustyni egipskiej rozmawia Szymon Hiżycki OSB, Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2007.
 25. Pałucki J., Trynitarny wymiar Kościoła. Studium patrystyczne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007
 26. Pawłowska B., Urbs sacra. Pielgrzymi i podróże religijne do Rzymu w starożytności chrześcijańskiej (IV-VII w.), WAM, Kraków 2007.
 27. Religie starożytnego Bliskiego Wschodu, red. K. Pilarczyk - J. Drabina, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.
 28. Ruggiero F., Szaleństwo chrześcijan. Poganie wobec chrześcijaństwa w pierwszych pięciu wiekach, tłum. E. Łukaszyk, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.
 29. Słomka J., Nowe proroctwo. Historia i doktryna montanizmu, SACh Series Nova 4, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007.
 30. Sordyl K., Wczesnochrześcijańskie pojęcie Boga. Polemiczne aspekty teologii Nowacjana w "De Trinitate", Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.
 31. Staniek E., Wielcy mówcy Kościoła starożytnego. Antologia, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2007.
 32. Szczur P., Problematyka społeczna w późnoantycznej Antiochii na podstawie nauczania homiletycznego Jana Chryzostoma, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.
 33. Świat Bizancjum, t. 1: Cesarstwo Wschodniorzymskie 330-641, pr. zbiorowa pod red. C. Morrisson, tłum. A. Graboń, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.
 34. Tyszkiewicz L., Barbarzyńcy w Europie. Studia z późnego antyku i wczesnego średniowiecza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
 35. Wellesz E., Historia muzyki i hymnografii bizantyńskiej, tłum. M. Kaziński, Wydawnictwo Homini, Kraków 2007.
 36. Zakrzewski K., Historia Bizancjum, Wyd. „Universitas”, Kraków 2007. 
 37. Zagórski D., Aƒ swthr…aj Ðdo…. Model doskonalenia chrześcijańskiego w świetle ekshortacji pastoralnych Grzegorza z Nazjanzu, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 2008.