VOX PATRUM 30 (2010) t. 55

Księga Jubileuszowa
Ks. prof. dra hab. Edwarda Stańka
 

SPIS TREŚCI (TABLE OF CONTENTS)

VoxP 30 (2010) t. 55
Home
Vox Patrum
The Archive
Search Vox Patrum
Varia
Contact us
Strona główna
Vox Patrum
Wyszukaj
Archiwum
Kontakt

Varia

Miscellanea patristica
Illustrissimo Professori ac Reverendissimo Domino
EDUARDO STANIEK
septuagenarium vitae ac quadragenarium 

laboris scientifici celebranti
nec non optime de studiis patristicis Polonorum merenti
ab amicis, sodalibus discipulisque oblata

VOX

PATRUM


 

ANTYK CHRZEŚCIJAŃSKI

Oddawany do rąk Czytelników 55 tom „Vox Patrum” jest dziewiątą już z kolei Księgą Jubileuszową, dedykowaną, polskiemu patrologowi; tym razem jest ona poświęcona Księdzu Profesorowi dr hab. Edwardowi Stańkowi z Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawla II w Krakowie, z okazji 70-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej, przyznana 22 IX 2009 r. na dorocznym spotkaniu w Płocku, przez Sekcję Patrystyczną przy Komisji d/s Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski i Radę Naukową periodyku „Vox Patrum”, „w dowód uznania dla zasług w dziedzinie odkrywania i propagowania nauki Ojców Kościoła, zwłaszcza ich eklezjologii i homiletyki”. Na jej treść składają się, oprócz biogramu i wykazu publikacji Dostojnego Jubilata, 5 listów gratulacyjnych, 48 artykułów i 7 przekładów po raz pierwszy na język polski tłumaczonych niewielkich pism patrystycznych, dedykowanych mu w hołdzie przez przyjaciół, kolegów i uczniów z kraju i zagranicy. Mamy nadzieję, że i tym razem zaprezentowana w tomie różnorodna problematyka, poruszona przez krajowych i zagranicznych specjalistów od starożytności chrześcijańskiej, zainteresuje naszych Czytelnikow, Dostojnemu zaś Jubilatowi życzymy jeszcze wiele sił, zdrowia i zapału do odkrywania i przybliżania kolejnych skarbów antyku chrześcijańskiego.