VOX PATRUM 32 (2012) t. 57

Księga Jubileuszowa
Ks. prof. dra hab. Wincentego Myszora

SPIS TREŚCI (TABLE OF CONTENTS)

VoxP 32 (2012) t. 57
Home
Vox Patrum
The Archive
Search Vox Patrum
Varia
Contact us
Strona główna
Vox Patrum
Wyszukaj
Archiwum
Kontakt

Varia

Miscellanea patristica
Illustrissimo Professori ac Reverendissimo Domino
VINCENTIO MYSZOR
quadragesimum annum

laboris scientifici celebranti
nec non optime de studiis patristicis Polonorum merenti
ab amicis, sodalibus discipulisque oblata

VOX

PATRUM


 

ANTYK CHRZEŚCIJAŃSKI

Oddawany do rąk Czytelników 57. tom „Vox Patrum” jest już dziesiątą z kolei Księgą Jubileuszową, dedykowaną tym razem Księdzu Profesorowi dr hab. Wincentemu Myszorowi z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z okazji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej; przyznaną mu 22 IX 2011 r. przez Sekcję Patrystyczną przy Komisji d/s Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski i Radę Naukową periodyku „Vox Patrum”, za niezwykle bogaty i wybitny dorobek badawczy z zakresu wczesnochrześcijańskiej literatury, tłumaczenia dzieł Ojców Kościoła, a zwłaszcza za przekłady literatury gnostyckiej. Na jej treść składają się, oprócz listów gratulacyjnych, biogramu i wykazu publikacji Dostojnego Jubilata, 56 artykułów i 5 przekładów na język polski kilku pism patrystycznych, dedykowanych Księdzu Profesorowi przez przyjaciół, kolegów i uczniów z kraju i zagranicy. Mamy nadzieję, że i tym razem zaprezentowana w tomie różnorodna problematyka, zainteresuje naszych Czytelników. Dostojnemu Jubilatowi życzymy jeszcze wiele sił, zdrowia i zapału do odkrywania i przybliżania kolejnych skarbów antyku chrześcijańskiego.