VOX PATRUM 36 (2016) t. 65

Księga Jubileuszowa
Prof. dra hab. Jerzego Wojtczaka-Szyszkowskiego

SPIS TREŚCI (TABLE OF CONTENTS)

VoxP 36 (2016) t. 65
Home
Vox Patrum
The Archive
Search Vox Patrum
Varia
Contact us
Strona główna
Vox Patrum
Wyszukaj
Archiwum
Kontakt

Varia

Miscellanea patristica
Excellentissimo et Clarissimo Viro
GEORGIO ANDREAE WOJTCZAK-SZYSZKOWSKI
quintum et septuagesimum vitae annum
ac decem lustra laboris scientifici feliciter agenti
necnon de studiis patristicis Polonorum
optime merenti
ab amicis, sodalibus discipulisque oblata

 

VOX

PATRUM


ANTYK CHRZEŚCIJAŃSKI

Mamy zaszczyt oddać do rąk Czytelników kolejny, 65. tom „Vox Patrum”, dedykowany Jego Ekscelencji Panu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Jerzemu Wojtczakowi-Szyszkowskiemu z Uniwersytetu Warszawskiego, z okazji 75-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej. Na tom składa się: 9 listów gratulacyjnych, tabula gratulatoria, curriculum vitae Jubilata, a także 37 artykułów oraz 5 przekładów pism patrystycznych, którymi przyjaciele, koledzy, uczniowie i sympatycy z kraju i zagranicy, zajmujący się szeroko rozumianym antykiem chrześcijańskim, pragnęli uczcić Pana Profesora. Mamy nadzieję, że zaprezentowana w tomie, przez krajowych i zagranicznych specjalistów od starożytności chrześcijańskiej, różnorodna problematyka, zainteresuje naszych Czytelników. Dostojnemu Jubilatowi, dziękując za wieloletnią współpracę i trud włożony w promowanie myśli Ojców Kościoła, życzymy wiele sił, zdrowia i zapału do odkrywania i przybliżania kolejnych skarbów antyku chrześcijańskiego.