VOX PATRUM 37 (2017) t. 67

Księga Jubileuszowa
Ks. Prof. dra hab. Bogdana Częsza

SPIS TREŚCI (TABLE OF CONTENTS)

VoxP 36 (2016) t. 65
Home
Vox Patrum
The Archive
Search Vox Patrum
Varia
Contact us
Strona główna
Vox Patrum
Wyszukaj
Archiwum
Kontakt

Varia

Miscellanea patristica
Illustrissimo Professori ac Reverendissimo Domino
BOGDANO CZĘSZ
septuagesimum vitae annum
ac quadragenarium laboris scientifici celebranti
necnon de studiis patristicis Polonorum
optime merenti
ab amicis, sodalibus discipulisque oblata

 

VOX

PATRUM


ANTYK CHRZEŚCIJAŃSKI

Mamy zaszczyt oddać do rąk Czytelników kolejny, 67. tom „Vox Patrum”, dedykowany Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Bogdanowi Częszowi z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z okazji 70-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej. Na tom składa się: 9 listów gratulacyjnych, tabula gratulatoria, curriculum vitae Jubilata, wykaz Jego dorobku naukowego, a także 41 artykułów oraz 3 przekłady pism patrystycznych, którymi przyjaciele, koledzy, uczniowie i sympatycy z kraju i zagranicy, zajmujący się szeroko rozumianym antykiem chrześcijańskim, pragnęli uczcić Księdza Profesora. Mamy nadzieję, że zaprezentowana w tomie, przez krajowych i zagranicznych specjalistów od starożytności chrześcijańskiej, różnorodna problematyka, zainteresuje naszych Czytelników. Dostojnemu Jubilatowi, dziękując za wieloletnią współpracę i trud włożony w promowanie myśli Ojców Kościoła, życzymy wiele sił, zdrowia i zapału do odkrywania i przybliżania kolejnych skarbów antyku chrześcijańskiego.